Η βασική ομάδα μας

Αυτή είναι η βασική ομάδα συνεργατών της διαδικτυακής μας πλατφόρμας:

Δώρα Καραλή

dora_cael

Συνεργάτισσα της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα.

Διαχειρίστρια της παιδικής και της εφηβικής ιστοσελίδας.

E-mail: dora.karali@gmail.com   Tel: +30 – 210 – 68 23 455

Bernd Willeke

Διευθυντής Multimedia της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Αυστρία.

Συντονιστής της γερμανικής ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος για τους συγγραφείς, τον προγραμματισμό και τις δημοσιεύσεις.

E-mail: bwilleke@keb-austria.com   Tel: +43-6274-6877

Markus Malzner

Σχεδιαστής Multimedia της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Αυστρία. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

E-Mail: mmalzner@keb-austria.com

Twitter: @mmalzner@kebaustria, @TeensGen

Facebook: facebook.com/mmalzner