Η ιστορία της OM

https://www.youtube.com/watch?v=OMDFad2e5vw
For more information about OM visit: https://www.om.org
Στην Ελλάδα:
Tο τοπικό γραφείο της ΟΜ ονομάζεται “Οραμα Μαθητείας Ελλάς” (ΟΜ Ελλάς).
Τηλέφωνο: 210-92 16 371
Facebook: OMHellas
» περισσότερο