Οι αξίες μας στο παρόν και στο μέλλον

sokaeiko/pixelio.de sokaeiko/pixelio.de
Οι αξίες είναι γενικά επίκαιρο θέμα, σήμερα. Δεν είναι ντεμοντέ, αλλά ίσως σήμερα να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι ποτέ πριν. Πολλές εταιρείες θέλουν να γνωρίζουν ότι τα στελέχη τους δεσμεύονται από αξίες, πολλοί άνθρωποι προσανατολίζονται σε αξίες. Το μόνο πρόβλημα είναι το εξής: Ο καθένας καταλαβαίνει αυτή την έννοια διαφορετικά.
» περισσότερο