Να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό;

Όταν παλιά διάβαζα εδάφια από την Αγία Γραφή, όπως το Ματθαίος 4:18-22 ή το Μάρκος 1:16-20, είχα πάντα μια συγκεκριμένη εικόνα μπροστά μου για αυτόν τον Ιησού: Ένας φοβερά χαρισματικός, ελαφρά υπεροπτικός τύπος, του οποίου την πρόσκληση «Έλα κι ακολούθησέ με» δεν μπορείς τόσο εύκολα να αρνηθείς, γιατί κατά κάποιον τρόπο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άντρας … Στη συνέχεια όμως, διάβασα ένα χριστιανικό βιβλίο*  που μου άλλαξε τελείως τον τρόπο που σκεφτόμουν και φανταζόμουν. … » περισσότερο