Μαθαίνω – αλλά με ποια μέθοδο;

JESHOOTS/pixabay.com

Ο Μάρκος επιμένει να διαβάζει πάντα δυνατά. Η Βούλα κατέχει την ύλη, αρκεί να διαβάσει δυο φορές το κείμενο. Ο Αντρέας δεν χρειάζεται να κάνει πολλά στο σπίτι, γιατί προσέχει πάντα πολύ καλά στα μαθήματα του/της σχολείου/σχολής κι έτσι μπορεί να τα επαναλάβει χωρίς πρόβλημα. Η Καίτη είναι αρκετά διαφορετική – αυτή γράφει πάντα τη δική της περίληψη – την μαρκάρει με διαφορετικά χρώματα και μ’ αυτόν τον τρόπο νιώθει πολύ καλά προετοιμασμένη.

Όπως και σε όλα τ’ άλλα πράγματα, καθένας μας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο.

Ο παρακάτω πίνακας είναι πολύ ενδιαφέρον:

ematha_posa_thymamai

Θυμόμαστε το πολύ 20%  από αυτό ακούμε. Το ποσοστό μνήμης ανεβαίνει στο 50%, αν ακούσουμε κάτι και το δούμε ταυτόχρονα. Και φτάνει στο 90% αν μπορούμε οι ίδιοι να επιλέξουμε την ύλη. Πιθανώς, τα χέρια των εκπαιδευτικών είναι δεμένα σε ό,τι αφορά την επιλογή της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου είναι καθορισμένο.  Αλλά το αν θέλεις να παίρνεις μέρος στη συζήτηση στην τάξη σου ή να συμμετέχεις σε ομαδικές εργασίες, αυτή είναι δική σου απόφαση. Αυτός ο πίνακας πάντως, πάντως, μπορεί να σε ενθαρρύνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα, τα οποία προσπαθούν να χωρίσουν τους ανθρώπους σε κάποιον τύπο μάθησης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατό, αλλά εδώ σου παρουσιάζω το μοντέλο «ΔΑΒΕ»:

  • Δ = Μαθαίνω Διαβάζοντας
  • A = Μαθαίνω Ακούγοντας
  • Β = Μαθαίνω Βλέποντας
  • Ε = Μαθαίνω Ενεργώντας (συμμετοχή σε κίνηση, πείραμα, αφή, συζήτηση, …)

Μαθαίνω Διαβάζοντας

©Fran Priestley/Stck.xchng

Για αυτούς τους μαθητές ή φοιτητές, ιδανικά είναι τα ποιοτικά διδακτικά βιβλία και εγχειρίδια με πολύ κείμενο, επειδή αντλούν τις γνώσεις τους πιο εύκολα από γραπτές πηγές. Είναι σε θέση να κατανοήσουν δύσκολα θέματα, αρκεί να διαβάσουν μια λεπτομερή εξήγησή τους. Μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν εκφράσουν το μάθημα με δικά τους λόγια, να προετοιμάσουν γραπτώς τα θέματα των εξετάσεων ή να προσαρμόσουν τον σκελετό του μαθήματος στον υπολογιστή. Έτσι φτιάχνουν περιλήψεις των κειμένων, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν μετά να αναπαράγουν όλο το περιεχόμενο με δικά τους λόγια.

Μαθαίνω Ακούγοντας

©Andrea Kratzenberg/Stck.xchng

Αυτοί οι μαθητές και φοιτητές είναι η ιδανική περίπτωση για την «κανονική» παράδοση του μαθήματος, επειδή μαθαίνουν καλύτερα όταν κάποιος τους εξηγεί κάτι με λέξεις . Βασίζονται στην ικανότητά τους να ακούν προσεκτικά και να συγκρατούν το μάθημα που άκουσαν. Το βρίσκουν εύκολο να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που ακούν, να τις συγκρατήσουν και να τις αναπαράγουν. Είναι, επίσης, σε θέση να προσέχουν και τις πιο λεπτομερείς προφορικές εξηγήσεις. Όμως, από μελέτες γνωρίζουμε, ότι πολύ λίγοι μαθητές μπορούν να ταξινομηθούν σ’ αυτόν τον τύπο (λιγότερο από 10%) . Οι συζητήσεις και οι συναντήσεις με ερωτήσεις-απαντήσεις, είναι ιδανικές για αυτό το στυλ μάθησης. Ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατήσουν την ύλη είναι, να μιλήσουν γι’ αυτήν με κάποιον, να τους ρωτά κάποιος ή να το κάνουν επανάληψη εναλλάξ με κάποιον. Μερικοί προτιμούν να γράφουν το μάθημα ή μια διάλεξη (σε CD ή mp3) και να το ακούν συνέχεια και συνέχεια.  Έτσι, τα βοηθήματα γι’ αυτούς είναι τα μαγνητοφωνημένα κείμενα, οι συζητήσεις με άλλους συμμαθητές ή συμφοιτητές π.χ. σε ομάδες, οι διαλέξεις και κείμενα με μουσική υπόκρουση.

Μαθαίνω Βλέποντας

Αυτοί οι μαθητές προσαρμόζονται εύκολα στο νέο εκπαιδευτικό υλικό, όταν αυτό συνοδεύεται από εικόνες, σλάιντς σε power point, ταινίες ή βίντεο. Η παρατήρηση μιας διαδικασίας τους βοηθά να συγκρατήσουν το μάθημα. Συχνά, αυτοί οι μαθητές/φοιτητές αρέσκονται στο να σκιτσάρουν περίπλοκα πράγματα ή να ζωγραφίζουν με χρώματα. Μερικές φορές στολίζουν τα βιβλία τους με σκίτσα και εικόνες από τη διδακτέα ύλη. Επομένως, τα δικά τους βοηθήματα είναι τα βιβλία με σκίτσα, φωτογραφίες, εικόνες αλλά και αφίσες, βίντεο και ταινίες.

Μαθαίνω Ενεργώντας

Μερικοί μαθητές προτιμούν να δοκιμάσουν κάτι στην πράξη, αντί να καθίσουν και να διαβάσουν πρώτα αναλυτικές οδηγίες και μακροσκελείς εξηγήσεις. Επίσης, είναι ευτυχείς όταν κάποιος τους δείχνει κάτι με πρακτικό τρόπο και μετά μπορούν να το δοκιμάσουν και οι ίδιοι. Για αυτούς τους μαθητές/τριες είναι πολύ σημαντικό, να συσχετίζουν την διδακτέα ύλη με τις δικές τους εμπειρίες, να είναι δραστήριοι και να συμμετέχουν σε κάτι μαζί με άλλους μαθητές, π.χ. μέσα από το παιχνίδι, το πείραμα, τις ομαδικές εργασίες. Προτιμούν τεστ και εργασίες που επιτρέπουν την αυτόνομη συμμετοχή και μάθηση.

(Πηγή: www.stangl-taller.at)

Οι περισσότερες θεωρίες σχετικά με το στυλ μάθησης λένε: Καθένας μας είναι ένας «μικτός τύπος» με μια συγκεκριμένη τάση. Αυτό είναι αρκετά λογικό: Έχουμε διαφορετικές αισθήσεις και όσο περισσότερες αισθήσεις συμμετέχουν στην διαδικασία της μάθησης, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Μαζί με την ύλη που μαθαίνουμε, αποθηκεύουμε και αρκετές διαφορετικές εντυπώσεις και εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε αργότερα να θυμηθούμε!  Αλλά φυσικά, καθένας έχει τις προτιμήσεις του, όπως ο Μάρκος, η Βούλα, ο Αντρέας και η Καίτη.

Είναι φοβερό, αν σκεφτεί κανείς πόσα μπορούμε να αντιληφθούμε, πόσα καταλαβαίνουμε και πόσα μαθαίνουμε.

©Rodrigo Galindo/Stck.xchng

«Ένας άνθρωπος μπορεί μέσα σε μισό δευτερόλεπτο να καταφέρει τόσο περίπλοκες διαδικασίες, όπως π.χ. η αναγνώριση μιας εικόνας (= εντοπισμός και κατανόηση). Για το σκοπό αυτό, η πληροφορία μπορεί να περάσει το πολύ μέσα από μια αλυσίδα εκατό νευρώνων (κανόνας των 100-βημάτων) διαδοχικά, κι αυτό σε μαζική παραλληλία (= παράλληλα). Εκεί που ο εγκέφαλος απαιτεί μόλις 100 βήματα, ο

υπολογιστής χρειάζεται γι’ αυτό δισεκατομμύρια.»

(Πηγή: www.aiplayground.org/artikel/hawkins-gehirn)

Τέλεια, με ποιο τρόπο τον επινόησε ο Θεός!

Μπορεί η μάθηση να είναι διασκεδαστική;

Η εκμάθηση του λεξιλογίου είναι, φυσικά, ένα στεγνό πράγμα, όταν αυτή περιορίζεται μόνο στην επανάληψη λέξεων μέχρι τελικά να τις αποστηθίσεις. Δοκίμασε, να φανταστείς πώς είναι το πράγμα ή η δραστηριότητα της έννοιας που πρόκειται να μάθεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί, επίσης, να γίνει και πολύ διασκεδαστική, αν π.χ. με την φαντασία σου δώσεις σ’ αυτή τη λέξη/έννοια ένα αστείο πρόσωπο: μια αγελάδα που σου χαμογελάει, ένα δέντρο με ανακατωμένα μαλλιά στον αέρα… Επίσης, μπορείς μαζί με την συγκεκριμένη λέξη να κάνεις κι έναν άλλο συνειρμό σκέψεων, μόνο και μόνο για να μην την ξεχάσεις ποτέ.

Όταν, όμως, πρόκειται για ένα κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να μάθεις, π.χ. στο μάθημα της ιστορίας, διάβασέ το μια φορά όλο για να πάρεις μια γενική εικόνα. Στη συνέχεια, μπορείς να υπογραμμίσεις κάποιες σημαντικές λέξεις με τους ειδικούς μαρκαδόρους (σε διάφορα χρώματα) ή να γράψεις μια λέξη δίπλα και να επαναλαμβάνεις το περιεχόμενο με βάση αυτή τη λέξη. Ευχάριστη μπορεί να είναι και η μελέτη σε μια ομάδα. Σ’ αυτήν μπορεί ο ένας να κάνει ερωτήσεις στον άλλο κι αυτός να απαντά χωρίς το φόβο του κακού βαθμού.

Όσο καλοί, όμως, και να είναι οι μέθοδοι, η μάθηση εξακολουθεί να μην είναι πάντα διασκεδαστική. Πρέπει όλοι μας να μάθουμε, ότι υπάρχουν πάντα πράγματα σ’ αυτή τη ζωή, που δεν μας ευχαριστούν αλλά τελικά μας οδηγούν σε μια επιτυχία: π.χ., καλοί βαθμοί, καλό απολυτήριο, επιτυχία στη σχολή που θέλουμε, καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σου εύχομαι να έχεις πάντα μια χαρούμενη καρδιά και επιτυχία στο/στη σχολείο/σχολή σου!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.